Da li na portalu bošnjak.si mogu objavljivati samo Bošnjaci?
Administrator   
Ne. Na portalu će biti objavljeni svi prilozi relevantni za slovenske Bošnjake i Bošnjake u cijelosti, bez obzira na to tko je njihov autor.