Na kojem jeziku napisati članak, kolumnu ili vijest?
Administrator   
Portal bošnjak.si želi doprinijeti njegovanju naših kulturnih korijena, u koje ubrajamo i jezik, zato autore poziva da pišu na bosanskom jeziku. Ako vam se čini da je vaš bosanski loš, ne očajavajte i ne odustanite od pisanja na njemu, pošaljite nam članak i mi ćemo ga pročitati, po potrebi popraviti i objaviti. Ako ipak mislite da članka ne možete napisati na bosanskom, napišite ga na slovenskom, na portalu ćemo ga i takvog objaviti. U tom primjeru morate znati da će vaš članak biti razumljiv tek slovenskim Bošnjacima odnosno čiteljima Slovenije i poznavateljima slovenskog jezika.