Zbog čega na portalu nije moguće dobiti vaktije?
Administrator   
Ponedjeljak, 01 Septembar 2008
Vaktiju možete dobiti na više različitih adresa. U Sloveniji ju možete naći na stranicama Islamske zajednice u Republici Sloveniji i na stranicama SMS. Obzirom na to da naš portal primarno nije vjerski portal, ne vidimo potrebe da se miješamo u posao onima kojima je posao vjera.